Nieuws / Renovatie Oostlijn


De Halve Wereld is een woningcomplex dat loopt vanaf het Waterlooplein naar de Nieuwe Amstelstraat en eindigt aan de Nieuwe Herengracht.

De Halve Wereld boven station Waterlooplein

18 mei 2012

Binnenkort neemt het college een besluit over de afronding van de renovatie Oostlijn. Ondertussen besteden we aandacht aan de historie van de metro. Deze keer het verhaal van de ‘De Halve Wereld’

Verloederd
Het blijft een raar idee dat de woningen in De Halve Wereld er bijna niet waren geweest. Marijke: “In de jaren 70 waren bepaalde Amsterdamse wijken in de binnenstad verloederd en heerste de opvatting dat die huizen plat moesten en er in de binnenstad ruimte gemaakt moest worden voor kantoren. De Amsterdammers konden op hun beurt dan lekker buiten wonen in de groene rand rondom Amsterdam. Met deze gedachte in het achterhoofd en met de aanleg van de metro was de Nieuwmarkt bijna helemaal tegen de grond gegaan. Maar dat lieten de Amsterdammers niet gebeuren!”

(Aanvulling van Marijke Storm en Han Schomakers: de aanleg van de metro stond dus niet op zichzelf, maar was een gevolg van de stadsvernieuwingen die al veel eerder op de agenda stonden. Onder het mom; als we de binnenstad gaan vernieuwen met kantoorpanden en er een grote snelweg van oost naar west komt, dan kunnen we de metro tegelijkertijd aanleggen. Zie ook de reactie van Han Schomakers hieronder)   

Succes
De protesten van de Amsterdamse Actiegroep Nieuwmarkt hadden succes. Wethouder Lammers trad af, Jan Schaefer kwam naar Amsterdam, de stadsvernieuwing kwam op gang en er werden woningbouwplannen gemaakt zodat de burgers hun geliefde Amsterdam niet hoefden te verlaten. Er werd besloten om voor de huizen die in de Nieuwmarkt waren gesloopt, nieuwe woningen te bouwen. En dan vooral sociale huurwoningen. Toch betekende dit niet automatisch de geboorte van De Halve Wereld…

Multifunctioneel
Marijke: “Eerst was het de bedoeling dat hier een multifunctioneel gebouw van de Bond van Nederlandse Architecten zou komen. Maar daar wist Bewonersgroep Waterlooplein/Nieuwe Herengracht een stokje voor te steken door op de dag dat de ondertekening zou plaatsvinden het kantoor van de bond te bezetten. Tegen zoveel weerstand was de gemeente niet opgewassen en zo werd er voor gekozen om ook hier sociale huurwoningen te bouwen. Iets wat zonder de protesten dus nooit gebeurd was.”

Zelfbeheer
Inmiddels staan de woningen een kleine dertig jaar en is het nog altijd in handen van de sociale woningbouwcoöperatie Ymere. Toch is er een belangrijk verschil met andere huurcomplexen. Marijke: “Hoewel Ymere de eigenaar is, regelen de bewoners zelf het beheer van de 118 woningen. Dit houdt in dat de vereniging onder meer de huur int bij bewoners en verantwoordelijk is voor het onderhoud, zowel aan de binnenruimten als aan de buitenkant. Samen zorg je ervoor dat De Halve Wereld er mooi bijstaat en dat schept een band. En het is mooi dat de gevolgen van de protesten uit de jaren 70 tastbaar aanwezig zijn.”

Volgende week een verhaal over de bijzondere constructie van De Halve Wereld.

3 Reacties op “De Halve Wereld boven station Waterlooplein ”

  • Historisch is de tekst niet helemaal juist. Als gevolg van de tweede wereldoorlog was de Nieuwmarktbuurt ernstig beschadigd. In de jaren 50 waren er plannen om de Wibautstraat en Weesperstraat als 4-baansweg door te trekken naar het Centraal Station via de Nieuwmarktbuurt. En omdat er dan toch gesloopt ging worden, kon gelijk de metro worden aangelegd. In de loop der jaren is de geschiedenis echter door de media omgedraaid en heerst inmiddels alom de opvatting dat de Nieuwmarktbuurt voor de metro werd gesloopt…

  • Renske van Bers, Dienst Noord/Zuidlijn says:

    Beste Han, dank voor de aanvullende info! Groet, Renske

  • Voor nog meer informatie verwijs graag naar mijn website: http://www.schomakers.net waar o.a. een stuk geschiedenis van de metro te vinden is.

Geef je reactie